Solcellespecialisten var blandt de første virksomheder i Danmark med fuld fokus på fordelene ved solceller.

Er solceller miljøvenlige? En guide til solenergi

Solenergi er en af de mest effektive og bæredygtige måder at producere elektricitet på. Med de stigende energipriser og øget fokus på miljøvenlige løsninger, vælger flere at installere solceller på deres tage. Men hvor miljøvenlige er solceller egentligt, og hvordan påvirker de vores planet?

Solceller og deres funktion

Solceller er små enheder, som består af en række af halvledere, typisk af silicium-materiale. Når solens stråler rammer disse halvledere, sker der en frigørelse af elektroner, som derved skaber et elektrisk felt. Dette elektriske felt kan lagres i et batteri eller ledes direkte ind i elnettet til forbrug.

Solenergi som grøn energikilde

Solceller er en klimavenlig måde at producere elektricitet på, da de ikke udleder skadelige stoffer i atmosfæren eller forårsager klimaforandringer. Solceller kræver heller ikke fossile brændsler eller andre ressourcer, som kan være knappe og skadelige for miljøet.

Derudover er solceller også en vedvarende energikilde, da solen er en uudtømmelig og naturligt forekommende ressource. Solceller kan derfor bidrage til at reducere vores afhængighed af fossile brændsler og skabe en mere bæredygtig energiforsyning. Samtidig kan solceller være økonomisk fordelagtige, da de kan reducere omkostningerne ved elregningen og give mulighed for at sælge overskudsstrøm tilbage til elnettet.

Læs også: Hvordan virker solceller? Fra sollys til grøn energi.

3 andre vedvarende energikilder

 1. Bioenergi: Bioenergi er en energikilde, der udvindes fra organisk materiale eller biomasse. Biomassen kan brændes direkte eller forarbejdes til forskellige former for brændsel, såsom træpiller og biogas. Træpiller er en af de mest almindelige former for bioenergi i Danmark. De produceres ved at male træet til savsmuld, tørre det og presse det til piller. 
 2. Vindenergi: Vindenergi er en vedvarende energikilde, der udvindes fra vinden ved hjælp af vindmøller. Vindmøllerne omdanner vindens energi til elektricitet ved hjælp af roterende vinger, som driver en generator. Vindenergi er den mest udbredte form for vedvarende energi i Danmark. Det er en miljøvenlig og bæredygtig energikilde, da den ikke udleder CO2 eller andre skadelige stoffer i atmosfæren. 
 3. Geotermi: Geotermi er en form for vedvarende energi, der udvindes fra varmen i undergrunden. Temperaturen i jorden stiger med dybden, da varme strømmer fra jordens indre mod jordens overflade.
  I 1-3 kilometers dybde er temperaturen typisk på ca. 40-80 °C, og denne varme kan udnyttes til energi til varmeforsyning i fjernvarmesystemet. Geotermisk energi udnyttes dog i begrænset grad i Danmark, og det er primært fjernvarmeværker, der udnytter den varme, der findes i undergrunden.

   

Læs mere om vedvarende energi her.

Fordele og ulemper ved solceller

Solceller har flere fordele og ulemper, som beslutningstagere og miljøbevidste danskere bør være opmærksomme på.

4 fordele:
 1. Solceller er en vedvarende energikilde, da solen er en uudtømmelig og naturligt forekommende ressource
 2. Solceller er økonomisk fordelagtig, da de kan reducere omkostningerne ved elregningen 
 3. Solceller bidrager til at reducere afhængigheden af fossile brændsler og skabe en mere bæredygtig energiforsyning
 4. Solceller giver mulighed for at sælge overskydende energi tilbage til elnettet og dermed bidrage til at øge den samlede mængde vedvarende energi i Danmark
4 ulemper:
 1. Solceller er afhængige af sollys og er derfor mindre effektive om vinteren og på overskyede dage
 2. Solceller kræver en vis mængde plads til installation, og der kan være begrænsninger på, hvor mange der kan installeres på en given bygning
 3. Solceller kræver en større investering i starten, og det kan tage nogle år, før man har tjent sin investering hjem igen
 4. Solceller har en begrænset levetid, dog en forholdsvis lang en på 35-40 år

   

☀️ Kontakt os – Få din energibesparelse beregnet!

Lad en af vores solcellespecialister guide dig 100% gratis mod en grønnere fremtid. Få skræddersyet rådgivning om priser, besparelser, solcelleløsninger og grøn omstilling, der passer til dine behov. Vi er klar til at hjælpe dig fra start til slut – inklusive installation og montering.

Ring 📞 36 750 750 (kl. 8.30-16.00 hverdage) eller mail ✉️ info@solcellespecialisten.dk i dag!

”Dejligt med en totalløsning – de kom, fiksede og gik igen. ” – Susanne Jensen